Thursday, July 26, 2007

RIBA

AMALAN RIBA' DALAM PERNIAGAAN DAN KESANNYA DALAM KEHIDUPAN

Sidang jumaat yang dirahmati Allah,

Pada hari yang penuh berkat ini,marilah kita bermahasabah diri meningkatkan ketakwaan kepada allah s.w.t.Kita tunaikan segala perintahya dan menjauhi segala larangannya. Jadilah orang yang bertakwa dimana sahaja kita berada, segala gerak-geri dan tindakan kita, mencerminkan diri kita sebagai orang yang bertakwa kepada allah s.w.t.

Sidang jumaat yang berbahagia,

Perniagaan adalah satu pekerjaan yang mulia disisi allah s.w.t. Bahkan terdapat dikalangan para nabi yang terlibat dengan aktiviti perniagaan. Umpamanya nabi idris terlibat dengan jahitan. Nabi daud pula dengan pertukangan besi.Nabi muhammad s.a.w sendiri pernah terlibat dengan perdagangan dinegeri Syam.Oleh itu berniaga adalah satu sunat para nabi. Rasulullah s.a.w telah membawa khabar gembira kepada para peniaga yang mengamalkan sikap jujur dan amanah ketika mana mereka berurus niaga.Sabda rasulullah s.a.w:

"Peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para nabi,sodikin, orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat kelak".

(Riwayat At-Tarmizi Ibnu Majah)

Sidang jumaat yang berbahagia,

Banyak kelebihan yang diperolehi oleh orang yang terlibat dengan perniagaan. Pintu rezeki terbuka luas bagi orang yang berniaga berbanding dengan bidang-bidang yang lain.Rasulullah s.a.w sendiri amat menggalakkan umatnya supaya berniaga. Bahkan dikalangan para sahabat rasulullah terdapat sahabat yang terlibat secara aktif dalam perniagaan seperti usman bin affan,abdul rahman bin auf dan seumpamanya. Mereka adalah peniaga yang jujur, amanah dan hebat. Abdul rahman bin auf sendiri adalah salah seorang peniaga islam contoh. Beliau pernah menjual seribu ekor unta dalam masa sehari sahaja. Beliau menjualnya dengan harga yang murah, beliau hanya mengambil untung atas tali yang mengikat unta sahaja. Setiap utas tali itu, beliau mendapat untung satu Dirham. Dengan itu, beliau berjaya memperolehi keuntungan seribu darham dalam satu hari. Inilah kenyataan yang pernah disabdakan oleh rasulullah s.a.w:

"Hendaklah kamu berniaga, sesungguhnya perniagaan itu menjana 9/10 daripada rezeki".

(Riwayat Ahmad)

sungguh pun islam menggalakkan umatnya melibatkan diri dalam bidang perniagaan, namun mereka adalah terikat dengan syariat islam. Peniaga islam perlu memahami hukum-hakam dalam perniagaan, supaya mereka tidak melanggar batas-batas hukum yang telah ditetapkan oleh allah s.w.t. Mereka tidak boleh menipu, tidak boleh memberi rasuah, tidak boleh terlibat dengan amalan riba' dan amalan-amalan lain yang bertentangan dengan syariat islam.

Sidang jumaat yang berbahagia,

Agama islam amat tegas dalam amalan riba'. Islam menganggap riba' sebagai amalan yang keji dan tergolong sebagai salah satu dosa besar. Islam menolak segala bentuk amalan riba'. Rasulullah dengan tegasnya mengeji amalan berunsurkan riba'. Saidina Jabar r.a meriwayatkan sebuah hadis mengenai riba':

Rasulullah s.a.w melaknat pemakanan riba', wakilnya, penulisannya, dua orang saksinya. Rasulullah s.a.w bersabda:

"Kesemua mereka itu sama sahaja".

(Riwayat Muslim)

Rasulullah s.a.w dengan kerasnya mencela orang yang terlibat dengan amalan riba'.Mereka adalah golongan yang menekan dan menindas para peminjam. Justeru, allah s.w.t telah memberi peringatan kepada orang yang beriman supaya menjauhi amalan riba' dan seterusnya mengistiharkan perang kepada pemakan riba'. Firman allah s.w.t:

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada allah dan tinggalkanlah (jangan menuntut lagi) saki-baki riba' (yang masih ada pada orang yang berhutang) itu, jika benar kamu orang-orang yang beriman. oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan (perintah mengenai larangan riba' itu) ketahuilah kamu,akan adanya peperangan dari allah dan rasulunya (akibatnya kamu tidak menemui selamat). Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu (yang sebenarnya) ialah pokok asal harta kamu. (Dengan yang demikian) kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, Dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa".

(Al-Baqarah ayat 278-279)

Sidang jumaat yang berbahagia,

Sesetengah orang menyangka bahawa harta yang haram itu adalah hasil daripada kerja mencuri atau merompak sahaja. Mereka lupa bahawa harta yang dihasilkan daripada riba' juga adalah haram. Lebih dahsyat lagi, apabila orang yang bergelumang dengan amalan riba' menganggap jual beli dan riba' adalah sama sahaja.Begitu juga antara peminjam konvensional (yakni pinjaman secara riba') dengan peminjam perbankkan islam, mereka mengaggap adalah sama sahaja, sedangkan allah s.w.t hanya menghalalkan perniagaan, tetapi tidak menghalalkan riba'. Firman allah s.w.t:

"Mereka mengatakan : "Bahawa sesungguhnya berjual-beli itu sama sahaja seperti riba'". Pada hal allah telah menghalalkan jual-beli (berniaga) dan mengharamkan riba'.

(Al-Baqarah ayat 275)

Sidang jumaat yang berbahagia,

Orang yang terlibat dengan riba' akan dicabut keberkatan dalam hidupnya. Firman allah s.w.t:

"Allah susutkan (kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil) riba', dan ia pula mengembangkan (berkat harta yang dikeluarkan) sedekah-sedekah dan zakatnya. Dan allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang kekal terus dalam kekufuran dan selalu melakukan dosa".

(Al-Baqarah ayat 276)

Bagaimana memperolehi keberkatan dalam hidup jika kehidupan berbaur dengan amalan riba'?. Apakah kita tidak terfikir bahawa harta yang diperolehi daripada pendapatan yang haram seperti riba', pasti tidak akan mendatangkan keberkatan?.

Syeikh Ibnu Hajar Al-Haithami dalam kitabnya Az-zawajir menjelaskan bahawa harta orang yang terlibat dengan riba' akan hilang berkat, antaranya:

1- Harta itu mudah hilang

2- Harta itu dibelanjakan bagi perkara yang tiada berfaedah dan membawa kepada dosa.

3- Jiwanya terasa miskin walaupun hartanya banyak.

4- Harta itu mudah mendorong pemiliknya melakukan dosa dan maksiat.

5- Hilang sifat amanah.

6- Cenderong kepada amalan rasuah dan penipuan.

7- Harta itu terdedah kepada kecurian,rompakkan dan dikhianati.

8- Sentiasa terdedah kepada bahaya doa orang yang dizaliminya.

Sidang jumaat yang berbahagia,

Di negara kita terdapat tidak kurang 19 institusi kewangan yang menjalankan perkhidmatan kewangan secara islam, bersih daripada unsur-unsur riba'. Kerajaan telah menyediakan pilihan kepada umat islam untuk menggunakan perkhidmatan kewangan islam. Para ulamak dan golongan pakar yang telah dilantik dan terlibat secara langsung dalam mengawal perjalanan perbankan islam supaya selari dengan prinsip syariah. Perbankan islam di malaysia telah berkembang aktif dan meluas. Justeru, umat islam di malaysia dengan mudah dapat menggunakan perkhidmatan kewangan islam samada mereka tinggal disebuah bandaraya yang besar atau pun disebuah pekan yang terpencil. Oleh itu, tidak ada sebab untuk umat islam menggunakan perkhidmatan pinjaman daripada institusi kewangan yang berteraskan riba'. Apatah lagi dengan institusi kewangan dipasaran gelap seperti "Along" , yang bukan sahaja mengenakan faedah atau bunga yang tinggi, malah boleh mengancam nyawa mangsa yang tidak mampu melunaskan hutangnya.

Sidang jumaat yang berbahagia,

Marilah kita memohon Inayah daripada allah s.w.t, agar kita diberikan kekuatan untuk membebaskan diri serta dijauhi daripada terlibat dengan sistem riba' samada sebagai peniaga atau pun hanya seorang peminjam.

"Wahai orang-orang yang beriman!,janganlah kamu memakan (atau mengambil), riba' dengan berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertakwa kepada allah, supaya kamu berjaya".

(Ali-Imran ayat 130)

Ya-Allah, engkaulah tuhan yang maha berkuasa, kami bersyukur kehadratmu yang telah mengurniakan kami rahmat dan nikmat, sehingga kami dapat meneruskan usaha kearah memperkukuhkan negara umat islam khususnya negeri selangor, sebagai negeri yang maju dan sejahtera.Justeru kami pohon kehadratmu ya-allah, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanafaat, suburkanlah jiwa kami dengan budipekerti yang mulia, kembalikanlah generasi muda kami ke jalan yang engkau redhai, lindungilah kami daripada ujianmu yang berat seperti banjir besar, kemarau panjang, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain supaya dengan demikian, negeri kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkat.

No comments: